Spørgsmål & svar

Spørgsmål & svar

   
Klik på spørgsmålene herunder for at folde svarene ud.

Baggrund og fremstilling


Ordet homøopati stammer fra det græske ord Homoios, der betyder lignende og pathos, der betyder lidelse, tilsammen bliver det "lignende lidelse".
Inden for homøopati arbejder man med stærkt fortyndede opløsninger typisk fra 1/10.000 til 1/1.000.000 eller endnu højere.
De homøopatiske principper er enkle og kan beskrives med Samuel Hahnemanns læresætning “similia similibus curentur”. Det oversættes bedst til dansk med “lignende helbreder lignende”. Små doser af et stof kan kurere selvsamme symptomer, som stoffet i store doser frembringer.Homøopati er en helhedsbehandling. Man behandler ikke sygdommens symptomer, men dens årsag; ikke sygdommen, men patienten.


Antroposofiske lægemidler er homøopatiske lægemidler, fremstillet efter Rudolf Steiners anvisninger. Det er nye metoder, der bygger på en større forståelse af sammenhængen mellem mennesket og naturprocesserne og derved forstærker lægemidlernes virkning.

Antroposofisk homøopati adskiller sig fra den klassiske homøopati bl.a. ved brugen af kombinationspræparater, hvor man kombinerer flere stoffer i det samme middel. Metoden, man fremstiller de antroposofiske lægemidler efter, er også lidt anderledes og mere omstændelig.


Homøopatisk medicin er fremstillet på udtræk af mineraler, metaller, planter eller animalske stoffer.

Disse udtræk fortyndes i vand og ethanol (sprit) eller laktose (mælkesukker) gennem særlige metoder, som forstærker medicinens virkning.


De homøopatiske lægemidler gennemgår en særlig fremstillingsproces, hvor de bl.a. potenseres. Det betyder, at midlerne fortyndes og omrystes på en særlig måde, hvor de bl.a. tilføres kinetisk energi. Det tilfører medicinen en belivning, så stoffet bliver mere virkningsfuldt for hver potensering.

Betegnelserne D4, D6, D12, D30 osv. kaldes D-potenser. I første trin i en D-potensering fortyndes én del af midlet med ni dele neutralt emne (hos Allergica er det oftest fortyndet ethanol). Denne opløsning kaldes D1. I næste trin fortyndes én del D1 igen i ni dele fortyndet ethanol og bliver til D2. Denne proces fortsættes, til man har opnået den ønskede potenseringsgrad.

D6 er en fortynding i forholdet 1:1.000.000, D12 er fortyndet i forholdet 1:1.000.000.000.000 osv.

D4 og D6 betegnes som lave potenser, D12 som en mellempotens, og D30 er en høj potens. 

Som én af hovedreglerne kan man sige, at akutte sygdomme behandles med lav potens, hvor kroniske sygdomme behandles med høj potens. Hvis en tilstand er på vej fra en akut fase til en mere kronisk fase, kan man benytte mellempotens.


Globuli er små sukkerkugler, som overhældes med et homøopatisk lægemiddel, hvorefter de tørres og fyldes på glas. 

Se Allergicas midler i globuli-form.


Ja, visse homøopatiske lægemidler indeholder råvarer der stammer fra væv udvundet fra grise. Blandt andet de homøopatiske organmidler fra ValaPharma, som Allergica forhandler. Men også 16 af Allergicas egne midler.

Organer og væv fra dyr, som fortyndes ud fra de homøopatiske principper, kan anvendes som en slags homøopatisk stamcelleterapi. Traditionelt anvendes væv og organer fra sunde og raske grise, hvis celler minder meget om menneskers. I den homøopatiske fremstillingsproces opløses og fortyndes organcellerne mindst 10.000 gange (potens D4) eller mere. 

Se også:

Hvad indeholder organmidlerne fra ValaPharma, og hvor kommer de fra?

Kan man bruge homøopatiske lægemidler, hvis man er vegetar eller veganer?

Følgende homøopatiske lægemidler er blandt andet baseret på råvarer fra grise:

•  Bambus comp. – indeholder mesenchym (bindevæv fra bughinde) i D6

Cepa comp. – indeholder tunica mucosa nasi (næseslimhinde) i D8

Epiphysis/Stannum – indeholder epiphysis cerebri (pinealkirtel) i D6

Hepar sulf. comp. – indeholder membrana sinuum paranasalium (bihuleslimhinde) i D6

Hypofysis D6 – indeholder hypofysis (hypofyse) i D6

Hypofysis comp. – indeholder hypophysis (hypofyse) i D6 og ovaria (æggestok) i D6

Høron – indeholder glandula suprarenalis (binyre) i D6

Mercurius comp. – indeholder colon (tyktarm) i D6

Mesenchym comp. – indeholder lien (milt) i D6 og mesenchym (bindevæv fra bughinde) 

        i D6

Ovaria comp. – indeholder ovaria (æggestok) i D4

Prostata comp. – indeholder prostata (blærehalskirtel) i D6

Spongia comp. – indeholder glandula thyreoidea (skjoldbruskkirtel) i D12

Testes comp. – indeholder testes (testikel) i D6

Thymus comp. – indeholder thymus (brissel) i D6

Urtica minerale comp. – indeholder glandula suprarenalis (binyre) i D6

Alle ampuller fra ValaPharma

Alle globuli fra ValaPharma


De homøopatiske ValaPharma organmidler fremstilles af organceller, som er udvundet af slagtegrise, opdrættede efter økologiske principper. Grisene er sunde, medicinfrie, fritlevende og veterinærkontrollerede, og de slagtes under særlige forhold, som ikke stresser dyrene. De slagtede dyr anvendes som fødevarer.


Ja, mange homøopatiske lægemidler er lavet ud fra planter og mineraler.

Visse midler er dog fremstillet ud fra dyr – fx gris eller honningbi.  Andre homøopatiske lægemidler er fremstillet af produkter, som stammer fra dyr – fx honning eller kaskelothvalens sekret, ambra.

Som vegetar eller veganer må man derfor huske at undersøge indholdsfortegnelsen for de enkelte homøopatiske midler.

I den homøopatiske fremstillingsproces opløses og fortyndes råmaterialer med dyr mindst 10.000 gange (potens D4) eller mere.

Se også:

Indeholder homøopatiske lægemidler væv fra grise?

Hvad indeholder organmidlerne fra ValaPharma, og hvor kommer de fra?

Følgende homøopatiske lægemidler fra Allergica er fremstillet ud fra dyr:

•     Apis D6 – indeholder apis mellifica (honningbi) i D6

•     Apis D12 – indeholder apis mellifica (honningbi) i D12

•     Apis D30 – indeholder apis mellifica (honningbi) i D30

•     Apis/Belladonna – indeholder Apis mellifica (honningbi) i D4

•     Apisinum D6 comp. – indeholder Apis mellifica (honningbi) i D6 og
      apisinum (gift fra honningbi) i D6

•     Apisinum D12 comp. – indeholder Apis mellifica (honningbi) i D12 og
      apisinum (gift fra honningbi) i D12

•     Apisinum D30 comp. – indeholder Apis mellifica (honningbi) i D30 og        
      apisinum (gift fra honningbi) i D30

•     Argentit comp. – indeholder Apis mellifica (honningbi) i D4

•     Bambus comp. – indeholder mesenchym (bindevæv fra bughinde) i D6

•     Betula comp. – indeholder formica rufa (rød skovmyre) i D6

•     Biron – indeholder apis mellifica (honningbi) i D6 og D30

•     Cantharon – indeholder apis mellifica (honningbi) i D4 og lytta vesicatoria,
      Cantharis (spansk flue) i D4

•     Drosera comp. – indeholder dactylopius (skjoldlus) i D4

•     Epiphysis/Stannum – indeholder epiphysis cerebri (pinealkirtel) i D6

•     Formica D6 – indeholder formica rufa (rød skovmyre) i D6

•     Formica D12 – indeholder formica rufa (rød skovmyre) i D12

•     Formica D30 – indeholder formica rufa (rød skovmyre) i D30

•     Graphites comp. – indeholder formica rufa (rød skovmyre) i D6

•     Hepar sulf. comp. – indeholder membrana sinuum paranasalium (bihuleslimhinde) i D6

•     Hypofysis D6 – indeholder hypofysis (hypofyse) i D6

•     Hypofysis comp. – indeholder apis mellifica (honningbi) i D6, hypophysis (hypofyse) i D6 og
      ovaria (æggestok) i D6

•     Høron – indeholder glandula suprarenalis (binyre) i D6

•     Juniperus comp. – indeholder apis mellifica (honningbi) i D4

•     Kliron – sepia officinalis (sepiablæksprutte) i D6

•     Mercurius comp. – indeholder colon (tyktarm) i D6

•     Mesenchym comp. – indeholder lien (milt) i D6 og mesenchym (bindevæv fra bughinde) i D6

•     Ovaria comp. – indeholder overia (æggestok) i D4

•     Plumbum comp. – indeholder formica rufa (rød skovmyre) i D6 og plumbum mllitum
      (bly-honning-forbindelse) i D20

•     Prostata comp. – indeholder prostata (blærehalskirtel) i D6

•     Solidago comp. – indeholder apis mellifica (honningbi) i D4

•     Spongia comp. – indeholder glandula thyreoidea (skjoldbruskkirtel) i D12 og
      mel (honning) i D15

•     Testes comp. – indeholder testes (testikel) i D6

•     Thymus comp. – indeholder thymus (brissel) i D6

•     Urtica minerale comp. – indeholder glandula suprarenalis (binyre) i D6

•     Vespa D6 – indeholder vespa crabo (hveps) i D6

•     Vespa crabo comp. – indeholder vespa crabo (hveps) i D6


Følgende homøopatiske lægemidler fra Allergica indeholder produkter fra dyr:

•     Ambra comp. – indeholder ambra grisea (sekret fra kaskelothval) i D4

•     Apisinum D6 comp. – indeholder Apis mellifica (honningbi) i D6 og
      apisinum (gift fra honningbi) i D6

•     Apisinum D12 comp. – indeholder Apis mellifica (honningbi) i D12 og
      apisinum (gift fra honningbi) i D12
      
•     Apisinum D30 comp. – indeholder Apis mellifica (honningbi) i D30 og
      apisinum (gift fra honningbi) i D30

•     Lachesis D12 – indeholder lachesis mutus (gift fra sydamarikansk hugorm) i D12

•     Lachesis D30 – indeholder lachesis mutus (gift fra sydamarikansk hugorm) i D30

•     Plumbum comp. – indeholder formica rufa (rød skovmyre) i D6 og
      plumbum mllitum (bly-honning-forbindelse) i D20

•     Spongia comp. – indeholder glandula thyreoidea (skjoldbruskkirtel) i D12 og
      mel (honning) i D15


Den sprit (ethanol), der indgår i Allergicas homøopatiske lægemidler, er baseret på økologisk hvede kommer fra Italien. 

FDA (de amerikanske fødevaremyndigheder) skriver (oversat til dansk): 

”Ethanol fremstilles kommercielt fra mel - enten hvede- eller majsstivelse - ved gæring efterfulgt af destillation. Ethanol fremstillet af hvede indeholder typisk ikke påviselig tilbageværende gluten. Da ethanol destilleres, bør destillationsprocessen tjene til at fjerne alle proteiner eller peptider. Ethanol kan anvendes i glutenfrie produkter”.

Det er også Allergicas faglige vurdering, at der ikke er risiko for gluten i vores produkter.


Nogle mennesker tåler ikke mælk. Man har mælkeallergi, hvis man er overfølsom over for proteinerne i mælken. Man har laktose-intolerance, hvis man er overfølsom over for mælkesukkeret (laktosen), fordi man mangler eller har for lidt laktase – det enzym, som spalter mælkesukker.

Lider man af laktose-intolerance, skal man være opmærksom på, at der findes laktose i små mængder i visse af Allergicas homøopatiske lægemidler. Det er individuelt, hvor meget mælkesukker, man kan tåle, hvis man lider af laktose-intolerance. Nogle personer tåler meget lidt. Andre kan indtage op til et par deciliter mælk uden at få symptomer.

Én måleske af et af Allergica homøopatiske lægemidler i pulverform indeholder ½ ml. pulver. Det svarer til ca. 0,4 g mælkesukker. Til sammenligning indeholder 1 glas letmælk (2 dl) ca. 9,4 g laktose, og 50g fetaost indeholder ca. 0,3 g laktose.

Følgende lægemidler i pulverform fra Allergica indeholder laktose (mælkesukker):

•  BroronVoksen

 Hepar Sulf D6

 Carbo Betula D4

 Cinnabaris D6

Følgende homøopatiske lægemidler fra ValaPharma i tabletform indeholder ca. 0,2 g laktose (mælkesukker) pr. dosis.

•  Progesteron D4 (ValaPharma)

 Refemme (ValaPharma)

 Thyromin (ValaPharma)

  

Vi får vores Kamille fra Hans Peter Abrahamsen i Sorø, og vi kan garantere, at den ikke er med ukrudt.

 Alle planter bliver vasket og sorteret, og vi bruger kun roden. Derfor har vi fat i hver enkel plante.

Dosering og indtagelse


Tag de homøopatiske lægemidler forskudt fra mad, drikke og tandbørstning. Rygere bør også sørge for at holde pause efter tobak. 

Dråber fortyndes i et glas med lidt vand eller dryppes direkte i munden. Bland ikke flere slags dråber sammen, men indtag dem efter hinanden.

Drikkeampuller skal forsigtigt rystes eller knipses, så væsken i ampullens ”hoved” kommer ned i ampullens ”krop”. Herefter åbnes ampullen ved at knække halsen. Sug indholdet op i munden med det lille sugerør, som følger med i æsken. Hold væsken i munden et øjeblik, inden den synkes.

Sukkerkugler (globuli) indtages i munden, hvor de smelter gradvist, inden de synkes.

Tabletter indtages i munden, hvor de smelter gradvist. Da det tager lang tid, inden de smelter helt, tygges den sidste del og synkes derefter.

Pulver lægges på tungen, hvor det smelter og synkes. Måleske følger med i glasset.

Lægemidlet tages i den dosering, som fremgår af etiketten, eller som en evt. behandler har anbefalet.


Ja, men Allergica anbefaler ikke, at man tager mere end 3-4 comp.-midler ad gangen (se hvordan i forrige spørgsmål). Vær hellere mere omhyggelig med at finde det rette præparat.


Man opnår det bedste resultat ved ikke at blande forskellige midler i det samme glas vand. Den homøopatiske medicin virker ved at give meget fine impulser til kroppen, og jo færre impulser ad gangen, jo renere er impulsen, og jo bedre bliver resultatet.

Derfor er det bedre at tage lægemidlerne separat med kort tids pause mellem hvert middel.


Det er meget forskelligt, hvor længe en behandling med homøopatiske lægemidler varer. Det afhænger bl.a. af, hvor mange symptomer, man har, og hvor kraftige symptomerne er. Kroniske lidelser, som man måske har haft i lang tid, kræver ofte en længerevarende behandling, som typisk varer 3-6 måneder. Helbredelse sker på både fysisk og psykisk niveau, og symptomerne kan ændre sig undervejs i helbredelsesprocessen, hvor man løbende foretager en vurdering af forløbet.

Ved akutte lidelser og specifikke problematikker kan man behandle, mens problemet er der. Anvend i disse tilfælde hyppigere dosering af lægemidlet. Stop behandlingen igen, når symptomerne er væk. 


Følg generelt doseringsvejledningen på midlets etiket (hvor vejledende dosering typisk er 2-7 dråber 3 x dagligt) eller evt. en behandlers anvisninger.

Den vejledende dosering til børn kan uddybes med denne rettesnor: 1-2 dråber til børn på 2 år eller derunder, 3 dråber til børn på 3 år, 4 dråber til 4 år osv. Fra 10 år og opefter anvendes voksendosering. 


Dryp 3-5 dråber af det homøopatiske lægemiddel i lidt vand, fx 10 ml. Barnet kan så drikke lidt af blandingen over 2-3 timer. Til spædbørn er det allerbedst at anskaffe en 2 ml sprøjte på apoteket. Sug lidt væske fra glasset op i sprøjten (uden nål), og tryk væsken ind i barnets mund. Barnet kan også sutte af sprøjtens tud. Nogle forældre blander lægemidlet og lidt vand i en sutteflaske, som barnet drikker af.


De homøopatiske lægemidler kan doseres akut på to måder:

50 dråber (børn: 25 dråber) i et glas vand, som drikkes slurkvist over ½ time, 3-4 gange dagligt. Eller 10 dråber (børn: 5 dråber) ca. hver ½ time.

Fortsæt evt. med vejledende dosering, når den akutte tilstand er overstået.


Homøopatiske lægemidler stimulerer kroppens egne selvhelbredende kræfter. Derfor skal man som udgangspunkt forvente at indtage midlerne lige så lang tid, det tager kroppen at genoprette balancen.

Mange symptomer og lidelser stammer dog fra en livsstil, som ikke svarer overens med kroppens behov. Derfor kan symptomer og lidelser vende tilbage, hvis man ikke ændrer sin livsstil. Og man kan få brug for at begynde et nyt behandlingsforløb, hvor kroppens kræfter stimuleres på ny.


Der er ca. 1.200 dråber i en 50 ml flaske med Allergicas homøopatiske lægemidler. Ved normal dosis på 10 dråber 3 x dagligt svarer det til 5-6 ugers forbrug.


Glassene med homøopatiske lægemidler fra ValaPharma indeholder ca. 700 globuli (sukkerkugler). Det svarer til ca. 45 dages forbrug ved vejledende dosering, som er 5 stk. 3 x dagligt.

Nej, ValaPharmas homøopatiske lægemidler i ampulform er ikke fremstillet som et sterilt injektionsprodukt og må derfor ikke anvendes til injektion.

Vand, der anvendes i injektionsmedicin, skal testes for fravær af pyrogener, også kaldet endotoxiner. Pyrogener er stoffer fra bl.a. bakterier, svampe og virus, som kan fremkalde feberanfald ved injektion på mennesker og dyr.

Vandet, der anvendes i ValaPharms ampuller, er ikke pyrogenfrit, og ampulmidlerne fra ValaPharma må derfor kun anvendes til oral indtagelse, dvs. som drikkeampuller.

Bemærk desuden, at kun en læge eller personer under lægelig supervision må injicere homøopatiske og andre lægemidler i patienter.


Når en ValaPharma ampul åbnes, sker det ved at flaskehalsen knækkes af. Idet man knækker flaskehalsen, er der en mikroskopisk risiko for, at der vil komme glasskår i ampullen. Disse skår er dog mindre end sandkorn, så de vil ikke vandre rundt i kroppen, og udgør dermed ikke en sundhedsskadelig risiko.


Du opnår det bedste resultat, hvis du følger den vejledende dosering, som står på emballagen. Hvis din behandler har anbefalet dig en anden dosis, er det naturligvis den, du skal følge.

Du kan som udgangspunkt ikke overdosere homøopatiske midler (med få undtagelser som nævnt nedenfor), så du skal ikke være nervøs for, at dråbetælleren måske har givet lidt flere dråber, du har talt forkert, eller du måske har glemt en dosis eller taget én for meget. Det sker der i de fleste tilfælde ikke noget ved. Man kan ikke forgiftes af homøopatisk medicin.

Homøopati er indrettet sådan, at kroppen forstår de små impulser, som de 10 dråber giver og kan omsætte det til processer i cellerne. Når man tager for meget (en hel flaske på en gang, f.eks.) ændrer impulsen sig: Den homøopatiske impuls bliver ”overdøvet” af den kemiske påvirkning fra alkoholen, så nu opfatter kroppen det udelukkende som alkohol.

Der er få midler, som vi anbefaler at dosere meget nøjagtigt og være påpasselige med ikke at udløse en førstegangsforværring/for kraftig udrensning med. Det er:

  • Cinnabaris D6
  • Exuda comp. 
  • Mercurius bijod. comp. 
  • Mercurius comp.
  • Mercurius sol. D10, D30
  • Plumbum comp.
  • Plumbum met. D6, D12, D30
  • Thymus comp.
  • Quarz comp.


Vi er overgået til sorte sugerør i ampulæskerne, og derfor varierer typen af sugerør fra batch til batch indtil alle er sorte – kvaliteten på sugerørene er den samme. Desuden er de sorte sugerør nemmere at få øje på i æsken. Det samme sugerør bruges til alle æskens 10 ampuller.

Særlige forholdsregler


Som udgangspunkt nej. Generelt er det dog en god idé at give sørge for, at man har tid og ro til sig selv, når man går i gang med en homøopatisk behandling. Mange oplever, at man kan have brug for at bearbejde og udskille det, som er årsagen til sine symptomer – både fysisk og psykisk.

Se desuden:
Må man anvende homøopati, når man er gravid?
Må man tage homøopati, når man ammer?
Må små børn få homøopati?
Hvilke reaktioner eller følgevirkninger kan man forvente?
Kan man tage homøopati sammen med almindelige lægemidler?


Ja, det kan man godt. Da homøopati kun indeholder meget små mængder indholdsstof, er der ingen fare for interaktioner med lægeordinerede midler.

Vær dog opmærksom på, at den homøopatiske behandling i nogle tilfælde kan virke så effektivt, at det kan reducere behovet for den lægeordinerede medicin. I disse tilfælde er det en god idé at konsultere lægen, så man kan begynde at skære ned på – og med tiden evt. helt standse med – den lægeordinerede medicin.


Generelt skal man ikke tage medicin når man er gravid. Men de homøopatiske lægemidler er meget stærkt fortyndede og uden følgevirkninger og er derfor på ingen måde skadelige for et foster.

Man skal dog generelt afholde sig fra udrensende midler og kun tage de styrkende og opbyggende. Almindeligvis bør disse midler heller ikke indtages af gravide: Exuda comp., Fucus comp., Juniperus comp., Plumbum comp. og Renoron.

Det anbefales også at holde pause med Bambus comp. 3-4 uger før forventet fødsel – for at undgå unødvendig opstramning af bækkenbunden i den sidste del af graviditeten, hvor bækkenbunden skal blødgøres op til fødslen. Allergica anbefaler at kontakte en behandler, hvis man har brug for behandling inden for denne periode.
(Find behandler her)

Homøopatisk medicin virker ved at afbalancere kroppens svagheder og aktivere dens evner til selvhelbredelse. Det betyder også, at den medicin en gravid kvinde tager imod en svaghed i sit eget system, vil hjælpe fosteret, hvis barnet har arvet samme svaghed.

Se også

Ethanol – Er det ikke sprit?


En mor, der ammer, bør generelt afholde sig fra udrensende midler og kun tage de styrkende og opbyggende. Eventuelle affaldsstoffer, som kroppen kan forsøge at skille sig af med, kan nemlig gå i mælken.


Ja, homøopati er så stærkt fortyndet at selv helt små børn tåle homøopatisk medicin. Det er dog altid en god idé at rådføre sig med en behandler, inden man starter en behandling af sit barn. (Find behandler her.)

Almindeligvis bør disse midler ikke indtages af børn: Agnus castus comp., BroronVoksen, BækkenVital Q, Cactus comp., Caulophyllum D12, Fructus femina, Fucus comp., Hypofysis comp., Kliron, Lycopus virg. comp., Ovaria comp., Phytolacca D12, Plumbum comp., Plumbum met., Prostata comp., Spongia comp., Stibium comp., Testes comp. og Viscum comp.

Børn under 2 år bør normalt heller ikke indtage Kalium carb. og Pulmon (under 2 år)

Børn reagerer ofte både hurtigt og følsomt på homøopati. Start derfor altid forsigtigt, evt. blot med et par dråber for at se, hvordan barnet reagerer.

Følg desuden doseringsvejledningen på etiketten eller en behandleres anvisninger.


Jo, ethanol er sprit, som kommer i de homøopatiske lægemidler dels for holdbarhedens skyld,og dels fordi det bruges i udvindingsprocessen. De fleste midler har et ethanolindhold på omkring 19% V/V. Det svarer til styrken i portvin.

Hvis man omregner ethanolindholdet fra en hel flaske homøopatisk lægemiddel på 50 ml,vil det svare til ca. 7,5 g ren alkohol eller ca. ½ genstand. Indtager man 30 dråber om dagen (en typisk dagdosis), får man ca. 150 mg om dagen eller ca.1/80 af en genstand. Det vil sige at en normal voksen dosis på 10 dråber vil svare til 50 mg ethanol.

Mennesker,som ikke vil eller kan indtage alkohol, kan dryppe dråberne i lidt varmt eller kogt, let afkølet vand. Det får ethanolen til at fordampe, uden at det skader lægemidlets virkning.

Glutenproteinet bliver nedbrudt under destillering af spiritus.

Fremstillet ud fra økologisk hvede fra Italien.

Vi anvender GMO frit sprit/ethanol.


Vaseline er en blød eller halvfast blanding af kulbrinter, der fungerer godt som bæremedie i salver. Denne ingrediens har været brugt til hudpleje siden slutningen af 1800-tallet og betragtes generelt som en af de sikreste og mest allergivenlige ingredienser i hudpleje, man kender til.

Vaseline absorberes ikke af huden, når det smøres på. Derimod danner salven et beskyttende lag, som hjælper til at bevare hudens naturlige fugtighed. I salver med evt. virksomme stoffer, kan vaselinen sikre, at stofferne påføres og bliver der, hvor de skal gøre deres virkning.

Vaseline er fremstillet af rester fra råoliedestillation og hedder også petrolatum. Petrolatum har intet med petroleum at gøre.


De homøopatiske lægemidler er meget stærkt fortyndede. Selv allergikere kan tåle homøopati med indhold af det stof, som de er allergiske over for. Derfor er bivirkninger yderst sjældne. Hos Allergica har vi ikke registreret nogen bivirkninger på nogle af vores midler – dog har vi registreret enkelte tilfælde af allergiske reaktioner på lægemidlet Echinacea comp. hos personer, der lider af allergi over for kurveblomstfamilien.

Desuden kan indtagelse af homøopatiske lægemidler i starten udløse en midlertidig forværring af de symptomer, man tager medicinen for. Denne forværring er velkendt og velbeskrevet og kaldes en førstegangsforværring. Den er et udtryk for, at lægemidlet har aktiveret en helbredelsesproces i kroppen, og at kroppen forsøger at skille sig af med sygdommen.

Ved tegn på kraftig førstegangsforværring bør indtagelsen af lægemidlet stoppes i 1-2 dage, eller indtil forværringen er aftaget helt. Begynd først derefter behandling igen, dog med nedsat dosering og langsom optrapning.

Generelt er det en god idé at udvise forsigtighed og trappe doseringen op, når man anvender disse midler: Apis D6, Apis D12, Apis D30, Apisinum D6 comp., Apisinum D12 comp., Apisinum D30 comp., Biron, Cuprum aceticum comp., Echinacea comp., Høron, Mercurius bijod. comp., Mercurius comp., Mercurius sol. D10, Mercurius sol. D30, Oxalis comp., Phosphor D6, Phosphor D12, Quarz comp., Rebalance, Solidago comp. , Tabacum D6, Tabacum D12, Tabacum comp. og Urtica minerale comp. Se under særlige forholdsregler for de enkelte midler.

Under længerevarende udrensningsforløb kan der også ske en opblussen af gamle symptomer, fysiske så vel som psykiske, da kroppen i sin selvhelbredelsesproces vil forsøge at afslutte tidligere sygdomsforløb, som ellers ikke er ført helt til ende.


De homøopatiske lægemidler opbevares ved almindelig stuetemperatur og bør ikke udsættes for direkte sollys. Nyere forskning antyder, at de homøopatiske lægemidler og deres virkning påvirkes af bl.a. mobilstråling. For at være på den sikre side anbefaler Allergica derfor, at de homøopatiske lægemidler ikke bør placeres tæt på mobiltelefoner, fjernsyn, computere eller andet udstyr, som udsender magnetisk stråling eller lignende.


Nej, ingen af Allergicas midler fremgår af dopinglisten.


Nej. Det ethanol /sprit, der anvendes i Allergicas midler, indeholder ikke genmodificerede ingredienser.

Dyr og homøopati


Ja, alle Allergicas homøopatiske lægemidler er godkendt både til human og veterinær brug, dvs. til dyr og mennesker.

Følg disse anvisninger omkring dosering til dyr:

DRÅBERNormal dosisAkut dosis
Små dyr (0-10 kg)½ ml 2 gange dagligt*½ ml hver ½ time, indtil mærkbar bedring indtræder*
Mellemstore dyr (11-150 kg)1 ml 2 gange dagligt*1 ml hver ½ time, indtil mærkbar bedring indtræder*
Store dyr (fra 151 kg)1 ml 2-3 gange dagligt*1 ml hver ½ time, indtil mærkbar bedring indtræder*

*1 ml = 10 dråber

Flydende medicin på flaske gives med en 2 eller 3 ml plastiksprøjte.  Pres spidsen af sprøjten ned i dråbetælleren, vend flasken og træk den angivne mængde op i sprøjten.

Giv herefter medicinen ved at sprøjte indholdet (uden nål) ind i munden på dyret.

PULVERNormal dosisAkut dosis
Små dyr (0-10 kg)½ måleske 2 gange dagligt½ måleske hver ½ time, indtil mærkbar bedring indtræder
Mellemstore dyr (11-150 kg)1 måleske 2 gange dagligt1 måleske hver ½ time, indtil mærkbar bedring indtræder
Store dyr (fra 151 kg)1 måleske 2-3 gange dagligt1 måleske hver ½ time, indtil mærkbar bedring indtræder
Pulvergives direkte i foderet eller på en godbid

AMPULLERNormal dosisAkut dosis
Små dyr (0-10 kg)½ ampul hver 3. dag½ ampul op til 2 gange dagligt, indtil mærkbar bedring indtræder
Mellemstore dyr (11-150 kg)1 ampul hver 3. dag1 ampul op til 2 gange dagligt, indtil mærkbar bedring indtræder
Store dyr (fra 151 kg)1 ampul hver 3. dag1 ampul op til 2 gange dagligt, indtil mærkbar bedring indtræder

Ampuller åbnes ved først at ryste eller knipse væsken i flaskehalsen ned i flasken, inden halsen knækkes af.

Sæt herefter en længere nål på en plastiksprøjte, og træk medicinen fra ampullen op i sprøjten. Fjern nålen fra sprøjten, og giv medicinen direkte i munden på dyret.

GLOBULI (SUKKERKUGLER)Normal dosisAkut dosis
Små dyr (0-10 kg)5 kugler 2 gange dagligt5 kugler hver ½ time, indtil mærkbar bedring indtræder
Mellemstore dyr (11-150 kg)10 kugler 2 gange dagligt10 kugler hver ½ time, indtil mærkbar bedring indtræder
Store dyr (fra 151 kg)10 kugler 2-3 gange dagligt10 kugler hver ½ time, indtil mærkbar bedring indtræder


Ja, ifølge NaturErhvervstyrelsens vejledning, der gælder for økologisk produktion på jordbrugsbedrifter, må man gerne selv behandle sine dyr med homøopatiske produkter, som er anmeldt til Sundhedsstyrelsen.

Alle Allergicas lægemidler har været igennem en særlig registreringsprocedure og er dermed anmeldt til Sundhedsstyrelsen, hvor de er godkendte både til human og veterinær brug.

Læs mere her: 

Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion

Homøopati i Danmark


Alle Allergicas homøopatiske midler fremstilles under farmaceutisk kontrol og er klassificerede hos Sundhedsstyrelsen som lægemidler. Produkterne er derfor lovlige at forhandle i Danmark – og desuden i Norge.

Homøopatiske lægemidler er i Danmark tilladt efter en særlig registreringsprocedure, hvor midlernes virkning ikke er dokumenteret. Derfor må der i Danmark ikke stå noget på de homøopatiske lægemidler om deres virkning. Derimod skal midlernes etiketter indeholde teksten: ”Homøopatisk lægemiddel uden godkendte terapeutiske indikationer”. ”Konsulter en læge hvis symptomerne ikke forsvinder ved brug af lægemidlet.”

Dette betyder ikke, at de homøopatiske lægemidler ikke virker, men blot, at de i Danmark ikke er godkendte til bestemte sygdomme.


Privatpersoner kan købe antroposofiske homøopatiske lægemidler i helsekostbutikker og i flere netbutikker

Se listen over Allergicas forhandlere

Som behandler eller butik, kan man handle direkte hos Allergica. Se vilkårene for at blive kunde hos os