Bronchi D30, ampul

Indhold: 10 drikkeampuller á 1 ml.. Varenr.: 3216

Bronchi D30 er et håndpotenseret homøopatisk lægemiddel som indeholder aktivstoffer i stærkt fortyndet og bearbejdet form.

Virksomme stoffer

Bronchi D30

Øvrige indholdsstoffer

Natrium chlorid og destilleret vand

Vejledende dosering

1 drikkeampul hver 3.dag

Særlige forholdsregler

Dette homøopatiske lægemiddel kan ved behandling af luftvejslidelser give udrensningssymptomer i form af slimløsning fra luftvejene. Slimen bliver mere tyndflydende og kan derved lettere hostes op.
Dette anses for en sund og tilsigtet udrensningsreaktion. Dosis kan evt. nedsættes i en periode, hvis udrensningsreaktionerne bliver for kraftige.
Ved behandling af hoste virker dette homøopatiske lægemiddel først og fremmest på hoste, som er karakteriseret ved at være tør.

Se også under Virkning og førsteforværring.

Brug af anden medicin

Midlet kan kombineres med almindelig kemisk medicin eller naturmedicin.

Graviditet og Amning

Midlet kan indtages under graviditet og amning.

Virkning og førsteforværring

Indtagelse af homøopatiske lægemidler kan i starten udløse symptomforværring.
Denne forværring er velkendt og velbeskrevet og kaldes en førsteforværring.
Den er et udtryk for, at lægemidlet har aktiveret en helbredelsesproces i kroppen og at kroppen forsøger at skille sig af med sygdommen.
Ved tegn på kraftig førsteforværring bør indtagelsen af lægemidlet stoppes i 1-2 dage, eller indtil forværringen er aftaget helt.
Derefter påbegyndes behandling igen, dog med nedsat dosering og langsom optrapning.

Pligttekst

Homøopatisk lægemiddel uden godkendte terapeutiske indikationer. Konsulter en læge, hvis symptomerne ikke forsvinder ved brug af lægemidlet.

  • Bronchi D30, ampul